adhesive  sealants.jpg

KEO DÁN CÔNG NGHIỆP

ptn1295601991.jpg

KEO DÁN NHỰA ACRYLICS

wd-40-large.jpg

DẦU BÔI TRƠN CHỐNG RỈ SÉT

oil pure1.jpg

DẦU MỠ NHỜN CÔNG NGHIỆP

Chemical_Structure.jpg

HÓA CHẤT XÂY DỰNG

TÌM KIẾM

Liên kết Website

 

 

GREEN ENGINEERING TRADING & MANUFACTURING CO.,LTD
Add: 151 Giap Bat, Hoang Mai, Ha Noi, Viet Nam

Transaction Office: Room 103B A2, Nguyen Chinh, Tan Mai, Hoang Mai, Ha Noi
Tel : (84-4) 3661 7924 ; Fax : (84-4) 3661 7936
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Email:
Tiêu đề:
Nội dung: